דְמוּי מָריתspatulate

טרף עלה שראשו רחב ומעוגל וחלקו התחתון הולך וצר (ציור 11).

איור הממחיש את תיאור המונח