דְמוּי לב הפוךobcordate

טרף עלה (או חלק אחר של הצמח) שבסיסו מחודד וראשו מעוגל ובעל מפרץ באמצעו (ציור 21).

איור הממחיש את תיאור המונח