דְמוּי כִּנוֹרlyrate

טרף עלה (או חלק אחר של הצמח) מחולק־מנוצה שאונתו הקיצונית גדולה מיתר האונות וראשה מעוגל (ציור 53).

איור הממחיש את תיאור המונח