דְמוּי יתדcuneate

דומה ליתד; טרף עלה (או חלק אחר של הצמח) שראשו רחב ובסיסו צר ושתי שפתותיו הצדדיות ישרות (ציור 16).

איור הממחיש את תיאור המונח