דְמוּי חָרוּּטconical

שצורתו כצורת חרוט או קונוס (ציור 660).