דְמוּי חץsagittate, arrow-shaped

טרף עלה שבסיסו בעל שתי אונות מחודדות הפונות כלפי מטה (ציור 22).

איור הממחיש את תיאור המונח