דְמוּי גָָלִילcylindrical

דומה לגוף מוארך שכל חתכי הרוחב שלו הם עיגולים בני קוטר שווה (ציור 15).

איור הממחיש את תיאור המונח