דְמּוּי בֵּיצהovate

עלה (או חלק אחר של הצמח) שאורכו גדול פי 1.5 בערך מרוחבו ושבסיסו רחב במידה ניכרת מראשו, בסיסו מעוגל וראשו חד או מעוגל (ציור 7).

איור הממחיש את תיאור המונח