גרגירcaryopsis

פרי יבש בן זרע אחד, הנוצר משחלה עלית, שקליפתו הדקה מעורה בקליפת הזרע, כמו ברוב
צמחי משפחת הדגניים (ציור 120).

איור הממחיש את תיאור המונח