גמֵיטוֹפיטgametophyte

קטע הצמח המתפתח מן הנבג והנושא את איברי המין שבהם נוצרות הגמיטות (תאי מין זכריים
ונקביים).