גָלְגָלִיתrotate

כותרת מאוחת עלים, בעלת צינור קצר מאוד ואוגן רחב ושטוח (ציור 1778).