גינוֹפוֹרgynophor

העוקץ הנושא את השחלה, כמו למשל אצל הצלף (ציור 570).