גזוּרdissected

טרף־עלה עשוי אונות שבסיסן מגיע עד לעורק הראשי של הטרף (ציור 52, 263).

איור הממחיש את תיאור המונח