גבעולstem

חלק הצמח הנמצא בדרך כלל מעל לפני האדמה והנושא בדרך כלל עלים ופרחים.