גָּבִיעַcalyx

העטיף החיצוני של הפרח הנבדל על-פי-רוב מן הכותרת בצורתו ובצבעו הירוק.