גֻמַת־צוּף

גומה קטנה שבבסיס עלה־כותרת, שבתוכה נאגר הצוף.