גָביע חיצוני

מעטפת קטנה שבה חבויה השחלה התחתית אצל משפחת השלמוניים (ציורים 1968, 1969).