גַלי או גָלוֹניundulate

עלה ששפתו עשויה גלים גלים מעל למישור הטרף ומתחת לו.