גֵיאוֹפיטgeophyte

צמח רב־שנתי בעל ניצן התחדשות המצוי מתחת לפני הקרקע; בעל פקעת, בצל, פקעת־שורש
או קנה־שורש.