גְלילָהdistrict

מחוז, חבל ארץ. במגדיר זה חולקה ארץ ישראל ל־31 גלילות (ראה מפה 1).