גְלוּמהglume

ראה בתיאור משפחת הדגניים עמ’ 820-899 בספר המגדיר לצמחי-בר בארץ ישראל / נ. פינברון-דותן, א.דנין (ציורים 2517-2515).