גְביעוֹןcalycule

מעטפת ירוקה בת 2-∞ עלעלים או אונות, הנמצאת מתחת לגביע האמיתי (ציורים 1248ג, 1253ג).