בצלbulb

חלק של הצמח החבוי באדמה (ציור 132) והעשוי בסיסי עלים צפופים ובשרניים (ד) על־פי־רוב
(מכונים גלדים – ג), היושבים על גבעול קצר (ב) המכונה ״עוגת הבצל״; מבסיסו יוצאת
ציצת שורשים (א).

איור הממחיש את תיאור המונח