בלתי נכוןirregular

פרח, גביע או כותרת, שאפשר לחלקו לשני חצאים שווים רק על־ידי מישור אחד בלבד, הוא
המישור החותך את האיבר מלפנים לאחור (ציורים 87, 790).

איור הממחיש את תיאור המונח