בֵּיצִיתovule

הגופיף שבתוך השחלה (אצל מכוסי־הזרע) או בחיק קשקש (אצל חשופי־הזרע), שממנו מתפתח הזרע אחרי ההפריה (ציורים 95ו, 98א, 101א).

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח