בַּזֶּלֶתbasalt

סלע מגמטי, מצוי בעיקר בצפון הארץ אך גם בדרומה: מתפתחות עליו קרקעות דלות בגיר ועשירות בחרסית ובזרחן.