בּית־גִדוּלhabitat

מקום גידולו הטבעי של הצמח; המקום שבו צמח מצוי בדרך כלל.