בָּתַת־סְפָרsemi-steppe batha

בתה המפותחת בגבול החבל הים־תיכוני עם הערבות ומאופיינת בהרכב צמחים השונה משל
בתות ים־תיכוניות טיפוסיות.