בָּתֵי־שְלָחין

שדות, גינות, כרמים או פרדסים בהם מגדלים צמחי־תרבות בהשקאה