בָּתֵי־גִדוּל חֲרֵביםarid habitats

מקומות יבשים ופתוחים לחמה.