בָּתֵי־בַּעַל

שדות, גינות או כרמים שבהם מגדלים צמחי־תרבות בלי השקאה מלאכותית.