בָּסיסbase

בסיס העלה — חלקו התחתון של העלה (ציור 5), המורחב לפעמים לנדן (ציור 25ג).

איור הממחיש את תיאור המונח