בַּשְרניfleshy

עלים (או איברי צמח אחרים) מעובים פחות או יותר שתאיהם מכילים הרבה מוהל (ציור 254).