בַּלוּטacorn

פרי האלון (ציורים 119, 181,180, 182).

איור הממחיש את תיאור המונח