בֶּן-שיחַdwarf-shrub, semishrub, subshrub, shrublet

צמח רב־שנתי, נמוך (50-20 ס״מ) שחלקו התחתון מעוצה וענפיו העליונים או חלק מהם מתייבשים ומתים שנה שנה.