בֶּן־כִּלאַיִםhybrid

צמח או אוכלוסיית צמחים שנוצרו בעקבות הכלאה בין הורים שונים; לפעמים ההורים הם בני
מינים שונים.