בֵּית־גַלְעיןdrupe

פרי עסיסי או בשרני בעל גלעין קשה שבתוכו נמצא הזרע (כמו הזית או המשמש; ציורים 127,
128); חלקו הבשרני של הפרי מכונה בשם ציפה; לפעמים הציפה כמעט יבשה.

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח