בְּצַלצוּלbulblet

בצל קטן; ניצן של בצל בתוך בצל־האם או בתוך תפרחת; הבצלצולים משמשים לריבוי.