בַּלוּטיglandular

שערה בלוטית היא שערה המפרישה נוזל דביק או שמן ריחני; על־פי־רוב מסתיימת שערה כזאת
בגולה וצורתה כעין סיכה (ציור 69).

איור הממחיש את תיאור המונח