אֶשְׁכּוֹלraceme

תפרחת, שעל צירה הראשי נישאים פרחים על עוקצים: פרחיו העליונים של האשכול צעירים תמיד מן התחתונים.

איור הממחיש את תיאור המונח