אֶשְׁכּוֹל־סוֹכֵךְ

אשכול אשר בו עוקצי הפרחים הולכים וקטנים בהדרגה כלפי מעלה, וכל הפרחים נמצאים כמעט במישור אחד.