אַרְכֵיגּוֹןarchegonium

האיבר המיני־הנקבי של צמחים נחותים (בעיקר של טחבים ושרכים) המכיל את תא הביצה ולאחר ההפריה את העובר.