אָרִילוֹסaril

מעטה עסיסי או שומני הגדל מעוקץ הביצית והעוטף את הזרע כולו או את חלקו: משמש לפיתוי נמלים המפיצות את הזרע. מצוי בצמחים מעטים בלבד.