אֶקְסוֹקַרְפְּexocarp

חלקו החיצוני של דופן הפרי (ציור 127א).

איור הממחיש את תיאור המונח