אִצְטְרֻבָּלcone

גבעול קצר במחטניים ובשרביטניים המכוסה קשקשים מעוצים או מעוססים, שבחיקם יושבים הזרעים.

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח