אַנְתֵּרִידantheridium

האיבר המיני־הזכרי של צמחים נחותים (בעיקר של טחבים ושרכים), שבו נוצרים תאי־המין הזכריים – האנתירואידים.