אֶנְדֶּמִיendemic

בעל תחום תפוצה מצומצם לחבל־ארץ מוגדר וקיים רק בו.