אָזְנִיתauricle

אונה או תוספת קטנה בראש הפרי או בבסיסו של טרף־העלה, הדומה לפעמים לאוזן קטנה.

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח