אֹגֶןlimb

החלק העליון והמורחב של הכותרת, המהווה על־פי־רוב זווית ידועה עם הצינור (ציור 91ב).

איור הממחיש את תיאור המונח