אֶגוֹזnux

פרי חד־זרעי המתפתח משחלה בעלת יותר משני עלי־שחלה אבל רק אחד מהם מתפתח.